Social Impact helpt gemeenten bij inzet van eParticipatie voor burgerparticipatie, overheidsparticipatie en gebiedsgericht werken

Wij doen dit op het terrein van ruimte, beleid, kerntaken, dienstverlening, economie,
cultuur, medezeggenschap en burgerinitiatieven.

Wie zijn wij?

Wij zetten eParticipatie in met onze 9 stappen proces voor gemeentelijke participatie. Social Impact is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en trainen van gemeenten bij projecten met een participatie component. Dit kunnen fysieke, sociale, culturele en economische projecten zijn. Bekijk voor meer informatie onze bedrijfspagina.

HOE HELPEN WIJ U?

Social Impact kan een participatieproces volledig begeleiden met eParticipatie. We helpen gemeenten de juiste vragen te formuleren, stakeholders te bereiken en tot goede resultaten te komen. Wij maken daarbij gebruik van een netwerk van experts op verschillende kennisgebieden: fysiek, sociaal, cultureel en economisch. Bekijk voor meer informatie onze diensten.

HOE WERKT een traject?

Wij trainen uw ambtelijke organisatie om eParticipatie te kunnen faciliteren en op den duur zelfstandig toe te passen. Het College en de gemeenteraad bakenen het speelveld af: hoeveel mag het project kosten en hoeveel speelruimte hebben bewoners en andere participanten? Het gemeentebestuur bekrachtigt uiteindelijk de uitkomst. Bekijk onze cases voor uitgevoerde trajecten.